Mutatieformulier

Mutatieformulier

Middels het onderstaande formulier kunt U wijzigingen t.a.v. adres, e-mail etc. doorgeven.

Opzeggen van lidmaatschap dient altijd schriftelijk of via mail gemeld te worden aan de secretaris van HWC.

Wijzigingen in adres, e-mail adres, rekeningnummer e.d. en opzeggingen met betrekking tot het lidmaatschap dienen altijd schriftelijk of via de formulieren op de website te worden gemeld aan de penningmeester van kanovereniging HWC de Helmvaarders.