Contributie

Contributie

Tarieven per jaar tenzij anders vermeld.

Volwassene € 129,00
Jeugdlid – Student – 65+ € 86,00

 

Volwassen leden zijn zij die op 1 januari van het verengingsjaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

Het studentlidmaatschap geldt alleen voor meerderjarige leden die een full-time opleiding volgen en jaarlijks uiterlijk op 1 februari bewijs van inschrijving bij de penningmeester hebben aangeleverd.

Alle leden van HWC de Helmvaarders worden automatisch ingeschreven bij het Watersportverbond (WSV) en de lidmaatschapskosten hiervan zijn reeds in de contributie verrekend.

 

MATERIAAL HUUR EN STALLING

Exclusief voor leden. Betalende leden hebben recht op stalling van één boot, op basis van beschikbaarheid en tegen de daarvoor geldende tarieven.

Stalling kayak – kano per kalenderjaar € 20,00
All-in kano-peddel-zwemvest huur per kalenderjaar € 75,00
Polovest huur per kalenderjaar € 25,00

 

TRAINING EN OPLEIDING

Naast het lidmaatschap zijn er, afhankelijk van deelname, aanvullende kosten.

Eskimoteer training, leden 5 bijeenkomsten € 37,50 totale training of € 9,00 per les. Niet leden betalen €12,50 per les. (In het najaar worden de nieuwe tarieven bekend gemaakt).
Wedstrijden- licenties en  inschrijfgeld Variabel. Informeer bij de clubleden voor een raming van de kosten.
Verblijfskosten / reiskosten Variabel. Informeer bij de clubleden voor een raming van de kosten.

 

HWC heeft de verantwoordelijkheid om de veiligheid in en om het water waar mogelijk zo veel mogelijk te waarborgen. Deelname aan trainingen en activiteiten die door HWC worden georganiseerd zijn echter geheel voor eigen risico.

* Bedragen worden jaarlijks aangepast