Protocol verantwoord sporten in Corona-tijd

Protocol verantwoord sporten in Corona-tijd

Trainingen HWC de Helmvaarders in corona-tijd

Helmond, 7 mei 2020

Uitgangspunten:

 • We volgen ten allen tijden de richtlijnen van het RIVM en zijn ons bewust van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid
 • We volgen het protocol van de Gemeente Helmond en het Watersportverbond (zie bijlage 1).
 • Er moet altijd 1,5 meter afstand gehouden (kunnen) worden van elkaar. (Wat polo betreft is het dus verboden om partijtjes te spelen of om te duelleren om de bal).
 • Er is altijd toezicht van de corona-functionarissen en aangewezen trainers op het handhaven van de 1,5 meter. Zonder toezicht kan er niet bij de club getraind worden.
 • Er kan alleen getraind worden op de afgesproken tijden. Veranderingen of extra trainingen kunnen alleen in overleg met de commissie slalom én commissie kanopolo én corona-aandacht functionarissen. Het eerste doel is altijd om zo min mogelijk ‘verkeer’ tegelijk te hebben op het terrein en in de kleedkamers.
 • We zorgen ervoor dat ieder team en iedere groep zeker één keer in de week kan trainen bij de club onder toezicht.
 • De trainers zijn verantwoordelijk voor de hele organisatie van de training en het feit dat de 1,5 meter afstand gehandhaafd blijft. Dat betekent niet alleen tijdens de training, maar ook voor en na de training en tijdens het omkleden.
 • Douchen is niet toegestaan.

Coronafunctionaris

Bij HWC zijn een aantal personen aangewezen als coronafunctionaris: Francois Kuijpers, Sanne de Theije, Maurice Geven en Joris Heesakkers. Een van de coronafunctionaris zorgt ervoor dat alle maatregelen wordt nageleefd, aangescherpt of versoepeld waar nodig en is dus aanwezig bij iedere training. Zij openen het clubgebouw om gebruik van de kleedkamers mogelijk te maken en sluiten ook weer af.

Deze personen dragen ook zorg voor zeep, papieren handdoekjes, desinfecteermiddel. Zij communiceren met de leden en hun ouders over de maatregelen en afspraken hieromtrent. Waar gewenst kan direct worden geschakeld met het Watersportverbond of Gemeente Helmond.

Indeling trainingen

 maandagdinsdagwoensdagdonderdagVrijdagzondag
Corona- functionarisJorisFrancoisMauriceSannetoerbeurttoerbeurt
10.00-13.00     Vrije training op aanmelding Geen trainers
19.00- 20.00Slalom trainer Dian/JelleTeam C trainer Jelle/StefTeam D trainers Cas/SvenTeam E trainer Stef, assistentie van Thijs/NielsTeam A, trainers Jelle/Stef (19:00-21:00) 
20.30- 21.30Team B trainer JorisSlalom volwassenenRecreanten techniek / vrij varenTeam F trainer Thijs/Niels  

Er traint maar één groep/team op het water. Dat betekent dat er maximaal 10 personen (inclusief trainer(s)) aanwezig zijn/op het water liggen. De reden hiervoor is het openstellen van de kleedkamers (bij omkleden lees je hier meer over). Er is voor onze club een uitzondering gemaakt door de gemeente. Normaliter mogen er geen kleedkamers gebruikt worden. De ruimte in de gangen is echter beperkt, waardoor we een maximum van 10 willen hanteren. Er is daarom ook een half uur tussen de trainingen ingericht. De eerste groep zorgt ervoor dat ze ruim 10 minuten voor het begin van de tweede groep uit de kleedkamers zijn. De coronafunctionaris zal dan voor de start van de tweede groep de ruimte (de gebruikte banken, deurklinken e.d.) desinfecteren.

Het nagestreefde maximum geldt ook voor de vrije training. Er kan alleen worden deelgenomen aan deze training na aanmelding bij Sanne (via een app naar 06-23477432). Bij meer dan 10 aanmeldingen zal de groep worden gesplitst. De eerste groep traint in dat geval van 10.00 tot 11.15 u. en de tweede groep van 11.45 tot 13.00 u. We hanteren hierbij het vol=vol-beleid. Als er teveel aanmeldingen zijn, dan kunnen de laatsten niet meedoen aan de vrije training. Aanmelden kan per week vanaf de maandag voor de training van de volgende zondag. Je hoort de zaterdag ervoor hoe laat je kunt komen trainen.

Afgesproken wordt dat de groepen alleen tijdens het toegewezen trainingsuur op het water liggen. Er kan niet worden doorgevaren na de training. Alleen dan kunnen de trainers en corona-functionarissen namelijk goed zicht houden op de 1,5 meter afstand en kan deze maatregel ook niet verwateren.

Kom niet eerder dan 10 minuten voorafgaande aan de training op de sportlocatie en ga na de training zo vlug mogelijk weer naar huis. Blijf niet hangen.

Topsporters kunnen individuele trainingsuren aanvragen, buiten de bestaande trainingsblokken. Onder topsporters vallen leden die kans maken om EK en WK-wedstrijden te varen. Voor onze club zijn dit voor slalom: Koen, Joris O., Maartje O. en Youri en voor polo: Billy, Sven en de dames uit de selectie u21. Zij geven hun trainingsuren aan in een spread-sheet via google-drive. Zo kunnen zij zien welke uren nog vrij zijn en waar zij kunnen trainen. De topsporters kunnen gebruik maken van de sportlocatie, maar niet van het clubgebouw. Dat betekent dat zij een oplossing moeten vinden voor het omkleden, omdat zij niet in de kleedkamers kunnen.

Er kan altijd getraind worden buiten het terrein en buiten het parcours, dus zonder gebruik van het clubgebouw (kleedkamers/ toiletten). Dit is dan geen clubactiviteit en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de club.

Het is niet de bedoeling dat andere leden voorafgaande, tijdens of kort na deze tijdsblokken op het sportterrein aanwezig zijn om hun boot op te halen om buiten het sportterrein te gaan varen.

Start

Bij de start van de training bespreken de trainers de afspraken/uitgangspunten, die staan vermeld in dit stuk. Iedereen moet er goed van doordrongen zijn dat zij alleen kunnen varen wanneer zij zich houden aan de afspraken en dat er consequenties zijn wanneer zij dat niet doen. De gemeente houdt controles en is heel duidelijk over consequenties die er zijn voor een club die zich niet houdt aan het protocol.

Uitsluitend coronafunctionarissen en een enkele trainer hebben een sleutel van het clubgebouw.

Aan ouders/verzorgers en of toeschouwers wordt gevraagd om tijdens de training/les niet aanwezig te zijn, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is.

Omkleden

We zijn het eens met het advies om kleedkamers gesloten te houden. Echter fietsen naar de club in een neopreen pak, vinden we niet verantwoord in verband met oververhitting. Net zo goed als we het niet verantwoord vinden om leden in natte kleding terug naar huis te laten fietsen in verband met onderkoeling. Derhalve heeft de gemeente er in toegestemd dat we de kleedkamers wel mogen gebruiken. In de dameskleedkamer zijn 5 plekken en in de herenkleedkamer 6. Verder hebben we 5 plaatsen in de kantine. We kunnen dus maximaal 16 omkleedplekken realiseren met 1,5 meter afstand houden. Voor een training zullen de trainers een verdeling maken van de leden over kleedkamers. Je wordt gevraagd om vervolgens iedere training steeds dezelfde plek te gebruiken. Degenen die gebruik maken van een bepaalde ruimte, zorgen ervoor dat de ruimte ook weer schoon wordt achtergelaten. Dit houden de trainers in de gaten.

Gebruik materialen

Het enige materiaal dat gedeeld wordt is de bal. Echter door het meervoudig watercontact van de bal en de wetenschap dat besmetting via een polo-bal zo goed als nihil is, wordt overgooien toegestaan. We vragen de trainers wel om dit zoveel mogelijk te beperken. Als een bal niet gedeeld hoeft te worden, zorgen zij ervoor dat alle leden een eigen bal gebruiken.

Einde training

Na de training kleedt iedereen zich om en vertrekken zij naar huis. De sportlocatie en het  clubgebouw zijn enkel en alleen om om te kleden. De coronafunctionaris doet meteen het clubgebouw op slot nadat iedereen is omgekleed.

Indien kinderen worden opgehaald zorg dan dat dit moment zo kort mogelijk is.

Handhaving 1,5 meter afstand

Mocht het leden niet lukken om de 1,5 meter afstand te houden (na enkele waarschuwingen), dan wordt de training gestopt of zullen desbetreffende personen uitgesloten worden van de training. Aan het begin van de eerste training zal eenieder hier op gewezen worden.

Afspraken

We houden ons aan het protocol van de Gemeente Helmond en de richtlijnen van de RIVM –watersportverbond dat betekent het volgende:

 • Als een lid of trainer verkouden of ziek is, komt deze niet naar de club.
 • Hetzelfde geldt wanneer iemand uit zijn gezin koorts of benauwdheidsklachten heeft. Ook dan komt deze niet naar de club.
 • Voor en na de training wast iedereen zijn handen (bij binnenkomst van het clubgebouw voor de training en bij het verlaten van het clubgebouw na de training)
 • Hoesten/niezen in de elleboog.
 • Het houden van 1,5 meter afstand was inmiddels meer dan duidelijk.

Deze afspraken worden in postervorm opgehangen op iedere plek waar omgekleed wordt en op de deur bij de ingang. Er is tevens een poster gemaakt door het Watersportverbond. Deze zal digitaal aan de jeugdigen worden verstuurd en ook opgehangen worden.

Periodiek vindt (telefonisch-video) afstemming plaats tussen coronafunctionaris, trainers en bestuur.

Plezier

Na alle geboden en verboden, die broodnodig zijn in het kader van de volksgezondheid, gaat het er vooral om dat we weer kunnen sporten. We zijn een enthousiaste club die het sporten en elkaar enorm hebben gemist. We vinden het fijn dat we weer kunnen genieten van onze sport. En dat gaat ten goede komen aan onze mentale en fysieke gezondheid.

Protocol opgesteld door:

Bestuur HWC in afstemming met coronafunctionarissen en trainers.

Bijlage 1

Protocol Jeugdsport Watersportverbond

Specifiek voor de jeugdsporter:

 1. Trek thuis al zoveel mogelijk je watersportkleding aan. En verkleed je na de les/training waar mogelijk weer thuis. Was voor en na de les/training thuis je handen met zeep.
 2. Ga bij aankomst direct naar je boot via de aangegeven route.
 3. Tuig je boot zoveel mogelijk alleen op en af, als dat niet mogelijk is helpt een mede sporter of eventueel je trainer/instructeur. Degene die helpt wast voor en na het optuigen zijn handen met handgel. 
 4. Laat zelf je boot te water en haal hem er ook zelf uit. Mocht dit niet lukken, laat kinderen elkaar helpen of in het uiterste geval de trainer/instructeur.
 5. Raak de boot en/of ander materiaal van een ander niet aan. 
 6. Houd 1,5 meter afstand tot je trainer/instructeur.
 7. Verlaat na de les/training zo snel mogelijk de accommodatie via de aangegeven route. 


Specifiek voor de trainer/instructeur:

 1. Houd altijd 1,5 meter afstand van kinderen en je collega’s.
 2. Was je handen voor en na de les/training met handgel.
 3. Bespreek de les/training met de sporters zoveel mogelijk voor en na op de wal in de open lucht en houdt afstand. 
 4. Haal de sporters niet bij elkaar rond je begeleidingsboot, vlot of andere locatie maar doe dit op een manier of locatie waar je de 1,5 maatregel kan toepassen.
 5. Deel je werkbenodigdheden/spullen niet met anderen. 
 6. Maak aan het eind van je les/training de gebruikte en/of aangeraakte materialen schoon (bv. begeleidingsboot, boeien, vlaggen etc.).

 NB: alleen 2 personen in de begeleidingsboot indien:

 1. Bemanning uit hetzelfde huishouden komt, of
 2. Er 1,5 meter afstand gehouden kan worden gedurende alle handelingen aan boord.

Specifiek voor de vereniging:

 1. Stel op de accommodatie of openbare ruimte een coördinator aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente.
 2. Stel ook corona-verantwoordelijken aan waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijv. met hesje).
 3. Zorg voor goede voorlichting en communicatie met betrekking tot de ‘corona’-maatregelen die op de locatie van toepassing zijn. Doe dit bijvoorbeeld via webmail, pushberichten maar ook door middel van posters bij toegang tot de locatie en op andere specifieke plekken.
 4. Bepaal voor de verschillende gebieden op je terrein (helling, parkeerplaats, e.d.) de maximale capaciteit uitgaande de doelgroep en de daarbij behorende regels en richtlijnen.
 5. Stel, op meerdere punten, desinfecterende middelen beschikbaar. 

Indien er meerdere kinderen gebruik maken van hetzelfde verenigingsmateriaal dient dit materiaal na elk gebruik gedesinfecteerd te worden.