Protocol verantwoord sporten in Corona-tijd

Protocol verantwoord sporten in Corona-tijd

Helmond, 6 November 2020

Uitgangspunten:

 • We volgen ten allen tijden de richtlijnen van het RIVM en zijn ons bewust van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid.
  • Als een lid of trainer verkouden of ziek is, komt deze niet naar de club.
  • Hetzelfde geldt wanneer iemand uit zijn gezin koorts of benauwdheidsklachten heeft. Ook dan komt deze niet naar de club.
  • Voor en na de training wast iedereen zijn handen (bij binnenkomst van het clubgebouw voor de training en bij het verlaten van het clubgebouw na de training)
  • Hoesten/niezen in de elleboog.
  • Het houden van 1,5 meter afstand was inmiddels meer dan duidelijk.
 • We volgen het protocol van de Gemeente Helmond en het Watersportverbond https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/actuele-thema-s/protocol-verantwoord-watersporten
 • Er geldt een maximum van 2 personen in een gezelschap. Kinderen vanaf 13 jaar tellen ook mee. Een gezelschap is een groep mensen die met elkaar iets doen. Mensen moeten in gezelschappen altijd 1,5 meter afstand houden. Behalve als zij één huishouden zijn.
 • Leden vanaf 18 jaar mogen niet meer in teamverband sporten. Dit mag alleen nog in gezelschappen van maximaal 2 personen met 1,5 meter afstand
 • Douchen is helaas niet meer toegestaan
 • Omkleden kan wel onder strikte voorwaarden. Lees de afspraken hierover bij het kopje Omkleden

Coronafunctionaris

Sinds 14 Oktober is er weer op elke training een coronafunctionaris aanwezig. We hebben er nu voor gekozen om deze rol als bestuur om beurten te vervullen, dat betekent dat Martijn, Maurice, Jos, Rob, Francois en Quint elkaar zullen afwisselen. De coronafunctionaris zorgt ervoor dat alle maatregelen wordt nageleefd, aangescherpt of versoepeld waar nodig en draagt zorg voor zeep, papieren handdoekjes, desinfecteermiddel. Deze personen communiceren met de leden en hun ouders over de maatregelen en afspraken hieromtrent. Waar gewenst kan direct worden geschakeld met het Watersportverbond of Gemeente Helmond. Elk lid van de vereniging spreekt de ander aan op zijn of haar verplichtingen en gedragingen.

Indeling trainingen (wijzigingen voorbehouden)

 maandagdinsdagwoensdag
19.00 tot 20.00 u.
(tot 20.30 buiten het veld vrij varen)
Slalom jeugdTeam C (diegenen onder de 18), D, E
19.30 tot 20.30 u.
(tot 21:00 buiten het veld vrij varen)
Team C (diegenen onder de 18), D, E

Trainers Stef en Cas
Slalom volwassenenRecreanten


Optie slalom Jeugd 
20:00 tot 21:00 u.Team F, C (vanaf 18)

In groepen van 4 personen

Trainer: Niels, op termijn Thijs en evt andere nieuwe trainers
Team A, B, C (vanaf 18)

In groepen van 4 personen

Trainer: Stef en Jelle
20:30 tot 21:30 u.Team A, B

In groepen van 4 personen

Trainers: Jelle en Stef

Het blijft voor leden boven de 18 mogelijk om te trainen op de tijden volgens het nieuwe schema. Dit kan echter alleen in groepjes van 2 personen, waarbij de groepjes elkaar niet kruisen in het clubgebouw of op het sportterrein. Dat betekent dat je als team even goed moet afspreken hoe laat welk groepje om gaat omkleden en op welk deel van het sportterrein  getraind gaat worden. Bijvoorbeeld team F: 1 groep van vier kleedt om om 19.45 u. en ligt om 20.00 in het water. De volgende groep kleedt om om 20.00 u. en ligt om 20.15 u. op het water. De eerste groep traint op het hoofdveld, de andere groep op het slalomveld of buiten het parcours. En zorg er dan ook voor dat je niet tegelijk het water af komt We gaan er van uit dat jullie dit zelf kunnen regelen per team. Op de trainingsavonden zijn coronafunctionarissen aanwezig om alles te stroomlijnen.

Voor de jeugdleden onder de 18 veranderd er dus niets ten aanzien van het trainingsschema.

Er zijn geen toeschouwers meer toegestaan bij trainingen en wedstrijden. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten.

Dit betekent ook dat leden na de training niet meer blijven hangen maar direct naar huis gaan.

Omkleden

Er kunnen maximaal 4 volwassenen (18+)  per kleedruimte omkleden. Let op dat groepjes elkaar niet kruisen. Zie het voorbeeld hierboven.

Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen maximum. Toch is er besmettingsgevaar. We willen daarom iedereen vragen om je zoveel mogelijk te verdelen. Maak gebruik van alle kleedruimten die er zijn en stem als het kan even af wie wanneer waar omkleed

Er mag helaas niet meer gedoucht worden, dat zal dus thuis moeten gebeuren Als de plaatsen in de kleedkamers bezet zijn, zal je moeten wachten. Er is weer een kleedruimte boven ingericht in de kantine

Degenen die gebruik maken van een bepaalde omkleedruimte, zorgen ervoor dat de ruimte ook weer schoon wordt achtergelaten. Hiervoor zijn hygiënische doekjes aanwezig. Met deze doekjes maak je schoon wat je hebt aangeraakt. De laatste van de groep doet ook de klinken van de deur en het lichtknopje af.

Kantine en of Buitenbar

De sportkantine en buitenbar zijn gesloten. Het doel om sport door te laten gaan, maar te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Daarom is door het kabinet de keuze gemaakt om de sporthoreca te sluiten. Zo kan de sport zo lang mogelijk doorgaan.

Krachthonk

Het is niet toegestaan om gebruik te maken van het krachthonk. Zoals jullie weten is binnensport op dit moment niet toegestaan dus daarom hebben we het krachthonk moeten sluiten

Vrij varen

Het is toegestaan om buiten de trainingstijden om te varen op ons terrein. Dat valt onder sporten. Uiteraard wel volgens dezelfde regels als tijdens de trainingen, dus groepjes van maximaal 2 personen voor 18+ en kom hoofdzakelijk om te sporten, blijf niet onnodig rondhangen

Afspraken

We houden ons aan het protocol van de Gemeente Helmond en de richtlijnen van de RIVM –watersportverbond dat betekent het volgende:

 • Als een lid of trainer verkouden of ziek is, komt deze niet naar de club.
 • Hetzelfde geldt wanneer iemand uit zijn gezin koorts of benauwdheidsklachten heeft. Ook dan komt deze niet naar de club.
 • Voor en na de training wast iedereen zijn handen (bij binnenkomst van het clubgebouw voor de training en bij het verlaten van het clubgebouw na de training)
 • Hoesten/niezen in de elleboog.
 • Het houden van 1,5 meter afstand was inmiddels meer dan duidelijk.

Deze afspraken zijn in postervorm opgehangen op iedere plek waar omgekleed wordt en op de deur bij de ingang. Er is tevens een poster gemaakt door het Watersportverbond. Deze is digitaal aan de jeugdigen verstuurd en hangt in het clubgebouw.

Periodiek vindt (telefonisch-video) afstemming plaats tussen coronafunctionaris, trainers en bestuur.

Plezier

Na alle geboden en verboden, die broodnodig zijn in het kader van de volksgezondheid, gaat het er vooral om dat we nog kunnen sporten, ook al is dat met aanpassingen. We zijn een enthousiaste club die het sporten en elkaar enorm hebben gemist. We vinden het fijn dat we nog kunnen genieten van onze sport. En dat gaat ten goede komen aan onze mentale en fysieke gezondheid.

Protocol opgesteld door:

Bestuur HWC in afstemming met coronafunctionarissen en trainers.