Protocol verantwoord sporten in Corona-tijd

Protocol verantwoord sporten in Corona-tijd

Helmond, 24 juni 2020

Uitgangspunten:

 • We volgen ten allen tijden de richtlijnen van het RIVM en zijn ons bewust van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid.
  • Als een lid of trainer verkouden of ziek is, komt deze niet naar de club.
  • Hetzelfde geldt wanneer iemand uit zijn gezin koorts of benauwdheidsklachten heeft. Ook dan komt deze niet naar de club.
  • Voor en na de training wast iedereen zijn handen (bij binnenkomst van het clubgebouw voor de training en bij het verlaten van het clubgebouw na de training)
  • Hoesten/niezen in de elleboog.
  • Het houden van 1,5 meter afstand was inmiddels meer dan duidelijk.
 • We volgen het protocol van de Gemeente Helmond en het Watersportverbond (zie bijlage 1).
 • Per 1 juli zijn contactsporten voor iedereen weer toegestaan. Er hoeft dus op het water geen 1,5 meter afstand gehouden worden van elkaar.  Lees andere  aanpassingen bij het item Handhaving 1,5 meter afstand verderop in dit protocol.
 • Alle leden van 18 jaar en ouder zijn zelf verantwoordelijk om na de training op de kant de 1.5 meter afstand te handhaven. Voor jeugd onder de 18 geldt dat zij nog steeds 1.5 meter afstand moeten houden van de volwassenen maar niet meer van elkaar.
 • Iedereen is weer vrij op de sportlocatie buiten (dus in het parcours) te varen hier zit geen maximum aantal personen meer aan. Hierdoor komt het opgeven in de spreadsheet te vervallen.
 • Douchen is vanaf maandag 15 juni weer toestaan onder strikte voorwaarden. Lees de afspraken hierover bij het kopje Omkleden

Coronafunctionaris

Met ingang van 1 juni is het niet meer verplicht dat er bij elke training een coronafunctionaris aanwezig hoeft te zijn. Bij HWC zijn een aantal personen aangewezen als coronafunctionaris: Francois Kuijpers, Sanne de Theije, Maurice Geven en Joris Heesakkers. De coronafunctionaris zorgt ervoor dat alle maatregelen wordt nageleefd, aangescherpt of versoepeld waar nodig en draagt zorg voor zeep, papieren handdoekjes, desinfecteermiddel. Deze personen communiceren met de leden en hun ouders over de maatregelen en afspraken hieromtrent. Waar gewenst kan direct worden geschakeld met het Watersportverbond of Gemeente Helmond.

Indeling trainingen

 maandagdinsdagwoensdagdonderdagVrijdag
18.50 -19.00 kleedkamers 19.00- 20.00 training 20.00-20.10 kleedkamersSlalom trainer Dian/Jelle   Slalom- parcoursTeam C trainer Jelle/StefTeam D/E trainers Cas/Sven   Hoofdveld polo  Team C Vrije training, teamleden verzorgen om beurten een training   corona-functionaris Sanne Hoofdveld polo 
19.20-19.30 kleedkamers 19.30-20.30 training 20.30-20.40 kleedkamersTeam D/E trainers Cas/Sven   Hoofdveld poloniksRecreanten techniek / vrij varen   Slalom-parcours  Slalom volwassenen (Slalomparcours)  Team B vrije training. Teamleden kunnen evt. vragen of zij met C/D of met A mee kunnen trainen Tweede polo-veld
19.50-20.00 kleedkamers 20.00-21.00 training 21.00-21.10 kleedkamersTeam B trainer Joris   tweede polo veldSlalom volwassenen (Slalomparcours) Team F Vrije training corona-functionaris Sanne Tweede veld polTeam A trainers Jelle/Stef   Hoofdveld poloTeam F trainers Thijs/Niels corona-functionaris Sanne   Hoofdveld poloTeam A trainers Jelle/Stef   Hoofdveld polo

Er kunnen maximaal 6 volwassenen per kleedruimte omkleden tijdens de afgesproken tijden. Voor jeugdleden onder 18 jaar gelden geen beperkingen meer.

Het staat ouders en andere belangstellenden vrij om te komen kijken naar de trainingen. Wel met 1,5 meter afstand van elkaar. Boten ophalen en brengen tijdens de trainingstijden is toegestaan.

Omkleden

Er mag gewoon weer gedoucht worden waarbij de volwassenen nog steeds 1.5 meter afstand moeten handhaven.  Als de plaatsen in de kleedkamers voor volwassenen bezet zijn, zal je moeten wachten. De kleedruimte boven is voor leden die thuis douchen.

Per 1 juli gelden voor de jeugdleden onder de 18 jaar geen beperkingen met omkleden en douchen. Zij mogen met meerdere jeugdleden in de kleedkamer. Mocht je je daar niet prettig bij voelen, spreek de ander dan aan.

Degenen die gebruik maken van een bepaalde omkleedruimte, zorgen ervoor dat de ruimte ook weer schoon wordt achtergelaten. Hiervoor zijn hygiënische doekjes aanwezig. Met deze doekjes maak je schoon wat je hebt aangeraakt. De laatste van de groep doet ook de klinken van de deur en het lichtknopje af.

Handhaving 1,5 meter afstand

Voor alle leden van 18 jaar en ouder geldt nog steeds 1,5 meter afstand houden van elkaar als je op de kant bent. Tijdens training geldt dit niet. Voor jeugdleden gelden geen beperkingen meer.

De kleedkamers blijven ingedeeld zoals ze nu zijn. Met 1.5 meter afstand van elkaar voor volwassenen. Ook tijdens het douchen voor volwassenen.

Kantine en of Buitenbar

per 1 juli is het weer toegestaan om een kantine of buitenbar in een sportclub in gebruik te nemen. Op onze club is dat de buitenbar omdat de kantine nu gebruikt wordt als kleedkamer. Let hier wel bij op dat er nog steeds 1.5 meter van een volwassenen gehouden moet worden.

Toegang club gebouw

Ook wordt met ingang van woensdag 1 juli ons clubgebouw weer voor iedereen toegankelijk. Het “oude” slot wordt dan weer teruggezet. In het clubgebouw geldt dan ook voor leden van 18 jaar en ouder dat ze 1.5 meter afstand moeten houden.

Krachthok

Per 1 juli is het ook weer toegestaan om gebruik te maken van het krachthonk. Zoals jullie weten is het krachthok alleen toegankelijk voor leden van 18 jaar en ouder. Zij moeten daar ook 1,5 meter afstand van elkaar handhaven. Hierdoor is en maximum van 2 mensen tegelijkertijd toegestaan.  Doe ramen en deuren op voor de nodige frisse lucht.

Afspraken

We houden ons aan het protocol van de Gemeente Helmond en de richtlijnen van de RIVM –watersportverbond dat betekent het volgende:

 • Als een lid of trainer verkouden of ziek is, komt deze niet naar de club.
 • Hetzelfde geldt wanneer iemand uit zijn gezin koorts of benauwdheidsklachten heeft. Ook dan komt deze niet naar de club.
 • Voor en na de training wast iedereen zijn handen (bij binnenkomst van het clubgebouw voor de training en bij het verlaten van het clubgebouw na de training)
 • Hoesten/niezen in de elleboog.
 • Het houden van 1,5 meter afstand was inmiddels meer dan duidelijk.

Deze afspraken zijn in postervorm opgehangen op iedere plek waar omgekleed wordt en op de deur bij de ingang. Er is tevens een poster gemaakt door het Watersportverbond. Deze is digitaal aan de jeugdigen verstuurd en hangt in het clubgebouw.

Periodiek vindt (telefonisch-video) afstemming plaats tussen coronafunctionaris, trainers en bestuur.

Plezier

Na alle geboden en verboden, die broodnodig zijn in het kader van de volksgezondheid, gaat het er vooral om dat we weer kunnen sporten. We zijn een enthousiaste club die het sporten en elkaar enorm hebben gemist. We vinden het fijn dat we weer kunnen genieten van onze sport. En dat gaat ten goede komen aan onze mentale en fysieke gezondheid.

Protocol opgesteld door:

Bestuur HWC in afstemming met coronafunctionarissen en trainers.