Protocol verantwoord sporten in Corona-tijd

Protocol verantwoord sporten in Corona-tijd

Helmond, 6 November 2020

Uitgangspunten:

 • We volgen ten allen tijden de richtlijnen van het RIVM en zijn ons bewust van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid.
  • Als een lid of trainer verkouden of ziek is, komt deze niet naar de club.
  • Hetzelfde geldt wanneer iemand uit zijn gezin koorts of benauwdheidsklachten heeft. Ook dan komt deze niet naar de club.
  • Voor en na de training wast iedereen zijn handen (bij binnenkomst van het clubgebouw voor de training en bij het verlaten van het clubgebouw na de training)
  • Hoesten/niezen in de elleboog.
  • Het houden van 1,5 meter afstand was inmiddels meer dan duidelijk.
 • We volgen het protocol van de Gemeente Helmond en het Watersportverbond https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/actuele-thema-s/protocol-verantwoord-watersporten
 • Er geldt een maximum van 4 personen in een gezelschap. Kinderen vanaf 13 jaar tellen ook mee. Een gezelschap is een groep mensen die met elkaar iets doen. Mensen moeten in gezelschappen altijd 1,5 meter afstand houden. Behalve als zij één huishouden zijn.
 • Vanaf 16 maart is het voor de leeftijdscategorie 27 jaar en ouder toegestaan om in groepen van 4 personen te sporten. Hiervoor gelden de reeds geldende regels: 1,5 meter afstand onderling, meerdere groepen naast elkaar zijn toegestaan en de sporters mogen niet wisselen van groep. Instructie geven aan alle groepen mag niet, wel instructie per groep.
 • Douchen is helaas niet meer toegestaan
 • Omkleden kan wel onder strikte voorwaarden. Lees de afspraken hierover bij het kopje Omkleden

Coronafunctionaris

Sinds 14 Oktober is er weer op elke training een coronafunctionaris aanwezig. We hebben er nu voor gekozen om deze rol als bestuur om beurten te vervullen, dat betekent dat Martijn, Maurice, Jos, Rob, Francois en Quint elkaar zullen afwisselen. De coronafunctionaris zorgt ervoor dat alle maatregelen wordt nageleefd, aangescherpt of versoepeld waar nodig en draagt zorg voor zeep, papieren handdoekjes, desinfecteermiddel. Deze personen communiceren met de leden en hun ouders over de maatregelen en afspraken hieromtrent. Waar gewenst kan direct worden geschakeld met het Watersportverbond of Gemeente Helmond. Elk lid van de vereniging spreekt de ander aan op zijn of haar verplichtingen en gedragingen.

Avondklok

Zoals jullie weten gaat de avondklok om 22.00 uur in. Het bestuur heeft besloten dat de laatste vaarder om 21.15 van het water af moet zijn, zodat deze om 21.30 richting huis kan gaan. Dan is er voldoende tijd om op tijd thuis te komen. In verband met de avondklok is de polojeugdgroep verzet naar 18.45 u. en zijn de latere trainingsgroepen uit het schema gehaald.

Indeling trainingen (wijzigingen voorbehouden)

 maandagdinsdagwoensdag
18:45 – 20:00Polojeugd tot 27 jr, Team C, D, E en FPolojeugd tot 27 jr, Team C, D, E en F
19:00-20:00Slalom JeugdPolo Recreanten
20:00-21:15Polo APolo A

Het blijft voor leden boven de 27 mogelijk om te trainen. Dit kan echter alleen in groepjes van 4 personen, waarbij de groepjes elkaar niet kruisen in het clubgebouw of op het sportterrein. Dat betekent dat je als team even goed moet afspreken hoe laat welk groepje om gaat omkleden en op welk deel van het sportterrein getraind gaat worden. En zorg er dan ook voor dat je niet tegelijk het water af komt We gaan er van uit dat jullie dit zelf kunnen regelen. Op de trainingsavonden zijn coronafunctionarissen aanwezig om alles te stroomlijnen.

Er zijn geen toeschouwers meer toegestaan bij trainingen en wedstrijden. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten.

Dit betekent ook dat leden na de training niet meer blijven hangen maar direct naar huis gaan.

Omkleden en afstand houden

Houd 1,5 meter afstand van elkaar. Bron, Rijksoverheid.nl 24-02-2021

 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar.
 • Bewoners van 1 adres hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Kinderen en 1,5 meter afstand

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.

Jongeren en 1,5 meter afstand

 • Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar. 

Voor onze club houdt dat in,

Er kunnen maximaal 4 volwassenen (18+)  per kleedruimte omkleden. Let op dat groepjes elkaar niet kruisen. Zie het voorbeeld hierboven.

Voor kinderen tot 13 jaar geldt geen maximum en kinderen tot 18 een beperkt maximum. (lees hierboven). Toch is er besmettingsgevaar. We willen daarom iedereen vragen om je zoveel mogelijk te verdelen. Maak gebruik van alle kleedruimten die er zijn en stem als het kan even af wie wanneer waar omkleed

Er mag helaas niet meer gedoucht worden, dat zal dus thuis moeten gebeuren Als de plaatsen in de kleedkamers bezet zijn, zal je moeten wachten. Er is weer een kleedruimte boven ingericht in de kantine

Degenen die gebruik maken van een bepaalde omkleedruimte, zorgen ervoor dat de ruimte ook weer schoon wordt achtergelaten. Hiervoor zijn hygiënische doekjes aanwezig. Met deze doekjes maak je schoon wat je hebt aangeraakt. De laatste van de groep doet ook de klinken van de deur en het lichtknopje af.

Kantine en of Buitenbar

De sportkantine en buitenbar zijn gesloten. Het doel om sport door te laten gaan, maar te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Daarom is door het kabinet de keuze gemaakt om de sporthoreca te sluiten. Zo kan de sport zo lang mogelijk doorgaan.

Krachthonk

Het is niet toegestaan om gebruik te maken van het krachthonk. Zoals jullie weten is binnensport op dit moment niet toegestaan dus daarom hebben we het krachthonk moeten sluiten

Vrij varen

Het is toegestaan om buiten de trainingstijden om te varen op ons terrein. Dat valt onder sporten. Uiteraard wel volgens dezelfde regels als tijdens de trainingen, dus groepjes van maximaal 2 personen voor 27+ en kom hoofdzakelijk om te sporten, blijf niet onnodig rondhangen

Afspraken

We houden ons aan het protocol van de Gemeente Helmond en de richtlijnen van de RIVM –watersportverbond dat betekent het volgende:

 • Als een lid of trainer verkouden of ziek is, komt deze niet naar de club.
 • Hetzelfde geldt wanneer iemand uit zijn gezin koorts of benauwdheidsklachten heeft. Ook dan komt deze niet naar de club.
 • Voor en na de training wast iedereen zijn handen (bij binnenkomst van het clubgebouw voor de training en bij het verlaten van het clubgebouw na de training)
 • Hoesten/niezen in de elleboog.
 • Het houden van 1,5 meter afstand was inmiddels meer dan duidelijk.

Deze afspraken zijn in postervorm opgehangen op iedere plek waar omgekleed wordt en op de deur bij de ingang. Er is tevens een poster gemaakt door het Watersportverbond. Deze is digitaal aan de jeugdigen verstuurd en hangt in het clubgebouw.

Plezier

Na alle geboden en verboden, die broodnodig zijn in het kader van de volksgezondheid, gaat het er vooral om dat we nog kunnen sporten, ook al is dat met aanpassingen. We zijn een enthousiaste club die het sporten en elkaar enorm hebben gemist. We vinden het fijn dat we nog kunnen genieten van onze sport. En dat gaat ten goede komen aan onze mentale en fysieke gezondheid.

Protocol opgesteld door:

Bestuur HWC in afstemming met coronafunctionarissen en trainers.