fbpx
Ga naar de inhoud

Beleidsafspraken

Vanuit het bestuur

Zoals u wellicht uit het nieuws heeft vernomen is er in de Nederlandse sport een groot onderzoek naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport gestart. Voor dit onderzoek is een onderzoekscommissie ingesteld, onder leiding van oud-minister Klaas de Vries.

De commissie gaat de aard en de omvang van seksueel misbruik in de sportwereld onderzoeken, om vervolgens concrete aanbevelingen te kunnen geven aan sportorganisaties. Het vermoeden bestaat dat seksueel misbruik in de sport zeer omvangrijk is. Op basis van eerder onderzoek blijkt dat één op de tien sporters onder de 18 jaar zegt slachtoffer te zijn geweest van matig tot ernstig misbruik. Het gaat dan onder meer om aanranding en verkrachting.

HWC vindt het belangrijk dat er alles aan gedaan wordt om grensoverschrijdend gedrag binnen onze sport aan te pakken, maar vooral om dat gedrag te voorkomen. Dit doen we onder andere door de leden, trainers en ouders actief te betrekken bij dit onderwerp. Daarbij volgen we het stappenplan zoals dit door de NOC/NSF is opgesteld.
Meer algemene informatie vindt u op de website van het watersportverbond, http://www.watersportverbond.nl/verenigingen/bestuur-en-beleid/beleid-en-visie/veilig-en-met-plezier-sporten/

Vertrouwenspersoon:

Mocht het voorkomen dat je als lid, trainer of ouder niet goed weet wat je met een bepaalde situatie of gedag moet of wil je graag meer informatie over dit onderwerp.  Sanne De Theije is als vertrouwenspersoon aangesteld binnen HWC. Ze is veelal tijdens clubavonden aanwezig.

Mocht je haar willen bellen of mailen vraag dan via info@helmvaarders.nl haar persoonlijke contactgegevens op.