Inschrijfformulier

Inschrijfformulier

Via onderstaand formulier kun je je direct inschrijven als lid van kanoclub HWC de Helmvaarders. Voor minderjarigen dient de inschrijving door ouder(s)/verzorger gedaan te worden.
 
Let op: als student dien je (jaarlijks) het bewijs van inschrijving bij een full-time opleiding bij de penningmeester aan te leveren.
indien u heeft deelgenomen aan een van deze activiteiten worden voor het eerste jaar kosten voor het lidmaatschap in mindering gebracht.
Informatie lidmaatschap en facturering Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van tenminste 1 kalenderjaar. Na aanmelding in de loop van het jaar wordt per 1 januari het lidmaatschap vervolgens telkens verlengd met 1 jaar. Indien je hebt deelgenomen aan de Kano Experience kom je in aanmerking voor het sterk gereduceerde tarief van €50,- voor het lidmaatschap inclusief het gebruik van clubmateriaal voor de rest van het lopende verenigingsjaar. Opzeggen kan uiterlijk 1 november schriftelijk per mail bij de penningmeester of via het mutatieformulier.
SEPA-machtiging Middels deze machtiging geeft u toestemming aan HWC de Helmvaarders om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de jaarlijkse verschuldigde contributie voor het lidmaatschap inclusief eventuele extra kosten voor bootplaats(en) en materiaalhuur en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van HWC de Helmvaarders. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag de bank naar de voorwaarden.
(Vriendelijk verzoek om in geval van vragen of problemen altijd eerst even contact op te nemen met de penningmeester.)

Privacywetgeving / AVG.


Op onze club laten we soms met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Om dit te mogen doen is echter wel toestemming van jou of als je nog minderjarig bent van je ouder(s)/verzorger nodig. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Daarnaast ben je niet verplicht deze toestemming te geven en ook kun je een eerder afgegeven toestemming achteraf altijd wijzigen of intrekken door je wensen kenbaar te maken bij de penningmeester. Zie het formulier Toestemming AVG voor de volledige tekst. Door het aanvinken van onderstaande keuzes verklaar je (dan wel ouder(s)/verzorger van), dat foto’s en video’s door HWC gebruikt mogen worden: In het clubgebouw Ja/Nee Op de website van de vereniging Ja/Nee In de (digitale) nieuwsbrief Ja/Nee Op social-media accounts van de vereniging (Twitter, Facebook) Ja/Nee
Er wordt automatisch een bevestigingsmail naar het door u opgegeven adres gestuurd. Dit adres zal ook gebruikt worden voor het sturen van berichten en/of de HWC nieuwsbrief.
Deze inschrijving houdt automatisch een inschrijving in als lid bij het watersport verbond. Kosten voor deze inschrijving zijn opgenomen in de lidmaatschapsprijs.Bij aanmelden verklaart het lid of wettelijk vertegenwoordiger kennis te hebben genomen en akkoord te zijn met de statuten en huishoudelijk reglement van kanovereniging HWC de Helmvaarders. Tevens verklaart het lid of wettelijk vertegenwoordig niet bekend te zijn met beperkingen van medische aard die de veiligheid van het beoefenen van de kanosport in de weg staan.